16 mars 2014

Klimatet idag

Karin Bojs skriver idag i DN att Keelingkurvan för koldioxid i luften nu passerat 400 ppm. Hon vill att vi ska studera IPCCs rapport 5:2 som kommer i slutet på mars.

Värdet på Keelingkurvan 14 mars 2014 var 399,97 ppm.  keelingcurve.ucsd.edu

Keelingkurvan presenteras även här: Scripps CO2 Program

IPCCs rapport 5:2 behandlar "Impact, Adaption and Vulnerability", presskonferensen är bokad till 31 mars.

IPCCs rapport 5:3 kommer att vara väl så viktig, "Mitigation of Climate Change", presskonferens 13 april.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar