25 oktober 2012

Demografi 600 jmf 1200ARVE groups demografiska data använde jag i en notis i oktober 2011. ARVE står för Atmosphere Regolith Vegetation. Regoliten är det skikt på jordens yta som avsätts eller bildas ovanpå urberget. ARVE gör olika beräkningar över avskogning med mera och för jämförelsen skull har de sammanställt data över befolkningsutveckling. Här använder jag deras diagram för att ange jordens befolkning år 600 och 1200. Jag väljer en punkt ungefär mitt i intervallet som anges, så mina värden är inte den punkt som ARVE själva anger. Osäkerheterna är hursomhelst stora.

http://grkapweb1.epfl.ch/pub/ARVE_tech_report3_pop_methods_2010.pdf

                                          År 600                        År 1200
Nordamerika                      2 (0,2-4)                        3  (0,5-6)
Sydamerika                       20 (5-30)                      25   (8-50)
Europa                              25                                 45 (43-47)
Fd Sovjet                            7 (5-10)                      12 (10-15)
Sydvästra Asien                 28 (20-35)                    24 (20-26)   
Nordafrika                           7   (6-9)                       7    (4-9)
Subsahara                          14 (12-16)                   28 (22-36)
Indiska regionen                 50 (30-100)                 80 (60-100)
Kina                                  53 (50-55)                  110 (100-120)
Japan                                  4 (3-5)                          9    (7-11)
Sydostasien                         9 (8-10)                      20  (10-30)
Oceanien                             1                                  1,5  (1-2)

Totalt:                             230 (166 - 300)             365  (285-452)

Regionerna som kallas Sydvästra Asien och Nordafrika avviker från övriga genom att inte ha en befolkningsökning under tidsperioden.

Sydvästra Asien inkluderar Cypern, Turkiet i Asien, Mellanöstern bort till Afghanistan. Nordafrika är länderna från Egypten till Marocko och Kap Verde.

Jämfört med befolkningsökningen i de omgivande områdena Europa, Fd Sovjet och Indien så utgör detta en konkret illustration av den relativa försvagningen av detta område, från en tredjedel av befolkningen (35/107) till under en femtedel (31/168). En förklaring kan vara att Tvåflodslandet och Nordafrika nådde ett maximalt jordutnyttjande mycket tidigare än andra områden, redan kring år 0 syns ett befolkningsmaximum i diagrammen.

Mest dramatisk är Kinas befolkningsutveckling, först en stadig ökning under Tangdynastin och sedan en mycket tydlig ökning från år 1000 fram till 1330.

Sedan kom digerdöden, som reducerade världens befolkning från ca. 450 miljoner till 350 miljoner människor från 1330-talet till 1400. Nästan en tredjedel av Europas befolkning avled i pesten, och den kan ha drabbat Kina lika hårt även om den kraftiga befolkningsminskningen där även kan ha haft andra orsaker. Pesten passerade Centralasien, som i denna statistik delvis hamnar i området "Fd Sovjet" men leder inte till en så dramatisk nedgång av befolkningen. Indien tycks ha klarat sig.

En referens med alla totalsiffror för jordens befolkning i en tydlig tabell finns här:
https://spreadsheets.google.com/pub?key=pbb0aoD3hdM-HgD-knTGXIA
Den har sammanställts av amatörhistorikern Scott Mannings.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar