4 juni 2011

Rabi sjunger Upanishaderna

"Upanishaderna är filosofiska sånger som är tretusen år gamla men fortfarande lever, ständigt närvarande i Indiens andliga liv.När jag fått detta klart för mig och tänkte på den lille pojken som hälsade morgonrodnaden med versrader ur upanishaderna tvivlade jag på att jag någonsin skulle begripa detta land där barnen började dagen med att sjunga diktad filosofi."

Så skriver Ryszard Kapuscinski i "På resa med Herodotos". Pojken är Rabindranath Tagore, vars far var av brahmanätt och ville att sonen skulle höra och lära sanskrit. Sonen blev den förste nobelpristagaren i litteratur som inte kom från Europa. Fadern var en viktig person i Brahmo-samajrörelsen. Trådar kan dras tillbaka till bhakti-religiositeten som startades av diktarhelgon i södra Indien på sexhundratalet eKr, en rörelse som favoriserade ett mer personligt gudsbegrepp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar