7 mars 2017

Nimbarka - en indisk filosof från Maharashtra

Tyvärr har min resemetod sina begränsningar. Jag tänker mig nu att jag ska leta fram en indisk filosof någorlunda runt 1200-talet från regionen Maharashtra. Då anmäler sig Nimbarka, men han visar sig vara en svårfångad läromästare. Traditionen anger att han kom från ett ställe nära Paithan, den klassiska huvudstaden i Maharashtra. Men sedan vet man inte så mycket mer. Han framstår som ett närmast mytologiskt helgon från långt svunna tider. Det verkar finnas mer information när jag kommer längre söderut och kan skriva om filosofer/teologer som Sankara och Ramanuja. Men först ska nu redas ut lite kring denne Nimbarka.

I "a history of India" (av Hermann Kulke och Dietmar Rothermund) står det på sidan 140 att att "Nimbarka och Vallabha var två sydindiska brahminer som bosatte sig i Mathura nära Brindaban för att den platsen var kopplad till Krishnas liv på jorden. De ägnade sig åt metafysiska spekulationer om relationen mellan Radha och Krishna. För dem var Radha en universiell princip som möjliggjorde för Krishna att kommunicera med denna värld. Inte mycket är känt om Nimbarkas liv".

Mathura är en av de sju heliga städerna. Den staden ligger 14 mil söder om New Delhi, i Uttar Pradesh, så där tappar jag kopplingen till Maharashtra. Sannolikt finns ingen koppling till 1200-talet heller. Man vet inte när Nimbarka levde.

Krishna är en av de mer välkända gudarna, eller inom vishnuismen, en avatar av guden Vishnu. I gymnasieläroboken "en mosaik" beskrivs Vishnu som en "god och vänlig gud som sköter om världen, Han stiger ner på jorden som en avatar", varav de mest kända är Krishna och Rama.

Bhagavad-gita är den text som mest tydligt lyfter fram Krishna som representant för världsanden (brahman) och kring 1100-talet fick den texten ännu större betydelse genom den inspirerade rörelse som kallas bhakti och de stora berättelser (puranas) som den inspirerade.

Radha är en gudinna som förknippas med Krishna, eller den energi som skapar Krishna (eller något sånt, det här är inte enkelt att begripa). Poemet Gita Govinda skildrar denna skapelseenergi i "emotionella och erotiska termer", står det i "a history of india". Det låter sympatiskt.

Nimbarka anses ha suttit och gjort botgöring i skuggan av ett Nimträd (mitt favoritträd Azadirachta indica) och av sin mästare blivit upplyst om läran Dvaitādvaita. Detta ska översättas med "dualistisk icke-dualism" vilket inte gör detta lättare att begripa. Klart är att Nimbarkas namn står för en av de viktigaste tankeriktningarna inom det som vi kallar hinduismen och det finns flera rörelser som verkar i hans tradition. Fortsättning följer om jag lyckas förstå något mer av detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar