7 november 2012

Städers storlek år 1150 Merv vs Hangzhou

Jag började intressera mig för staden Merv, vars ruiner ligger i dagens Turkmenistan, när jag läste att Merv kan ha varit världens största stad kring 1145-1150 e.Kr. Det var i Tertius Chandlers listor som jag såg detta, så som han refereras på olika ställen på webben. Denne historiker är en referens i flera globaldemografiska sammanställningar jag hittat. En annan person vars namn dyker upp är Colin McEvedy. Det gjorde att jag köpte hans "The New Penguin Atlas of Medieval History", i en upplaga från 1992. Det är en fantastiskt trevlig bok, där samma kartområde upprepas på varje siduppslag med en förklarande text till. Den ger främst en bild av maktpolitiska förändringar i tidsperioden 362-1483. Kartan sträcker sig över Europa, Nordafrika och en liten bit av Asien tillräckligt för att få med Khorasan och Transoxianien. Utöver politiken finns specialkartor över religion och över befolkningsmängd och städer. Colin McEvedy är mycket mer restriktiv än Tertius Chandler vad gäller urbana befolkningstal. Han menar att ingen stad i det område hans karta täcker hade en befolkning över 125000 efter Roms nedgång (från 510-talet), utom möjligen Kairo som på 1400-talet kan ha nått över 125000. På McEvedys kartor dyker Seldjukernas Sultanat i Merv upp 1130 men tyvärr har han ingen karta över befolkning i städer förrän för år 1212. På den kartan anges Konstantinopel, Bagdad och Kairo som städer i intervallet 50000-125000, alla övriga städer ligger under 50000 och Merv syns inte, staden skulle ha sjunkit under McEvedys undre gräns på 15000 invånare.

Det stämmer att 1212 var Mervs storhetstid över. Det skedde redan under den seldjukiske Sultan Sanjars tid när 1153 konflikterna med Khwarezm och de buddhistiska Kara-Khitai förstärktes genom ytterligare ett angrepp, denna gång av en grupp nomadiska Ghuzz-turkar från norr. Merv krossas sedan fullständigt av mongolerna kring 1221. På McEvedys karta 1212 är det Samarkand som är den större staden i området, och så är Buchara, Nishapur och Herat utmärkta som mindre städer (under 22000 invånare).

Men kan det då stämma att Merv var världens största stad 1145-1150? Tertius Chandler uppskattade befolkningsmängden till 200 000 för det åren. Två frågor uppkommer; kan den siffran stämma? och var verkligen ingen annan stad större?

Städer på medeltiden blev stora om de var administrativa centrum, om de var viktiga knytpunkter för handel, om militär var förlagda till dem eller om det fanns en arbetsintensiv tillverkningsverksamhet knuten till staden . Mervs betydelse var främst dess läge längs sidenvägen. Från 1118 var Merv den östra huvudstaden i det Stora Seldjukiska imperiet, dvs administrativt och militärt viktigt, och en viktigt ort för produktion av keramik och textil. Staden har växt långt utanför de gamla stadsdelarna från 800-talet, och ringmuren var nu 9 km lång. Områden innanför murarna var 550 hektar. Räknar man på en befolkningstäthet på 250 invånare per ha så blir det en total befolkning på 137000. 250 invånare per ha är rätt högt, en forskare vid namn Bairoch uppger att siffror mellan 75-250 invånare per ha är rimliga för medeltida samhällen. Islamiska samhällen ligger i det högre intervallet, uppger han, de byggde tätt.

Jag hittade en sida där ekonomer redovisat siffror på städers storlek, från University of Western Ontario i Kanada. De ger inte stöd för tesen om 250 invånare per ha, kanske hälften är rimligt. Deras hektarsiffror avser städer som de kallar "korstågs-städer", referensen är Josiah Russel "The population of Cruzader states". I övrigt använder de McEvedy och Chandler.

Men det bodde givetvis människor utanför ringmuren. Totalt i hela det stora området som floden bevattnade bodde troligen mer än en miljon människor. En del av dessa kan kanske räknas till staden Mervs befolkning, och siffran kan ha varierat stort beroende på vilka fördelar som det under vissa tider kan ha funnits med att bo nära stadsmuren. Så låt gå för att Merv kan ha haft 200 000 invånare under en tid.

Men vad hade då hänt med andra stora städer? Ian Morris på Stanford University har i "Social Development" från 2010 (finns som bilaga i boken "Why the west rules - for now") gått igenom uppgifter i annan forskning. Ian Morris har storlek på stad som ett mått på organisationsgrad i ett samhälle.

Klart är att Merv inte var en stor stad jämfört med de största som hade funnits tidigare. Till exempel hade Changán under Tangdynastin en stadsmur på cirka 10*8 km, dvs en area innanför muren på ca 7800 ha, vilket ger en befolkning på  bortåt 1 miljon om man räknar med 125 personer/ha. Det finns uppgifter om att lika många bodde utanför murarna. Men Changán skövlades under Lu- Shan-upproret och förföll när Tangdynastin förlorade makten 907 och huvudstaden flyttades.

Låt oss kolla på några kandidater till världens största stad 1145-1150:

Merv: Låt oss hållas fast vid siffran 200 000 år 1150. Huvudstad i Stora Seldjukimperiet.

Kairo. Chandler anger 150000 år 1100 och 200000 år 1200. Morris refererar till Wickham som uppger att Kairo skulle nått 250000 redan år 1100. McEvedy anser som sagt att Kairo låg under 125000 fram till 1400-talet. Fatimidernas kalifat hade drabbats av missväxt under 1060 och interna splittringar men dynastin sitter vid maktern till 1171 med Kairo som huvudstad. Cirka 200 000 kan det sammanfattas som.

Konstantinopel. Morris anger 250000 både för år 1100 och 1200 , med referens till Haldon, Wickham och Bairoch. McEvedy anger 125000. Bysans förlorade slaget vid Manzikert 1071 mot seldjukerna och krossades av det fjärde korståget 1204. Mellan dessa händelser hade landet en period av relativ framgång under Komnenos-dynastin (1081–1185). Även här cirka 200 000 alltså.
 
Bagdad. Morris anger intressant nog att "år 1000 var Bagdads bebodda area 550-860 ha vilket verkar för litet för en befolkning över 100000". Skulle det vara riktigt faller Merv definitivt ner på skalan över stora städer med sina 550 ha innanför ringmuren. Chandler anger 125000-100000 invånare för Bagdad.

Den ursprungliga cirkelrunda stadsmuren var ca 6,5 km lång, vilket ger en area på ca 320 ha, men staden växte snart utanför ringmuren. År 800, under Bagdads absoluta storhetstid innan arméerna flyttades därifrån, kan staden ha haft uppåt 700 000.  McEvedy tror inte på det. (Han tror inte heller att Cordoba under den gyllene perioden hade så stor befolkning. För år 1000 anger han att Cordoba skulle varit i intervallet 23-49000, trots att Al-Mansur levde till 1002 och splittringen till taifastaterna är först 1031. Hursomhelst, sedan går det helt utför med Cordoba som kan lämnas därhän när det gäller 1100-talet.)

År 1145 var inte Bagdad administrativ huvudort, Seldjukerna hade flyttat centrum österut till Hamadan och Merv, samt det så kallade Seldjukiska Sultanatet Rum som hade huvudorten i Konya i dagens Turkiet. Kvar i Bagdad var det religiösa centrumet, med den abbasidiske kalifen Al-Muqtafi, men han hade inte så stor makt, även om han var relativt framgångsrik och lyckades sitta som kalif från 1136-1160. Sammanfattningsvis kan Bagdad anses ha legat under 200 000.

Kaifeng, Henanprovinsen, Kina. Mellan 400000- 900000 invånare år 1100 och bör ha varit världens största stad 1013-1127 men oklart vilken befolkning staden hade 1145. Huvudstad under Songdynastin med namnet Dongjing eller Bianjing. Norra Song erövrades av Jurchen (manchurier) 1127 som etablerade det som kallas Jindynastin. Staden låg vid korsningen av kejsarkanalen och Gula floden vilket var ett gynnat läge ur marknads-synpunkt men svårt att försvara militärt. Under Norra Song hade staden utvidgat till en tredje stadsmur men under Jindynastin var endast området innanför den innerste ringmuren bebott, så befolkningen kan ha minskat betydligt. Säkert under 200 000 år 1145.

Hangzhou, Zhejiang, Kina, viktig stad i södra delen av Yangtze-flodens (Changjiangs) delta. Uppges av Morris ha haft  mellan 600000 och 1,2 miljoner invånare år 1200. Morris har bland andra Bairoch, Rochman och Skinner som referenser. När Norra Song föll för Jurchen 1127 flyttades huvudstaden för det som då blev Södra Song till Hangzhou. Den gamla stadsmuren från 600-talet var 14 km lång och jag har inte hittat någon senare uppgift. Som Songs huvudstad hette staden  Lin'an.(huvudstad 1127-1276). Kina hade en kraftig befolkningstillväxt under perioden och detta samt stadens nya roll som huvudstad borgade för snabb tillväxt. En uppskattning för 1150 är 450000 invånare. Men det brann flera gånger under 1100-talet och det kan ha resulterat i tidvisa befolkningsminskningar. Tertius Chandler menar att staden hade 255000 invånare år 1200 och att den blev världens största stad 1180. Utan att ha tillgång till alla underlag så är det svårt att avgöra, men intrycket är att Lin'an/Hangzhou var större än Merv år 1150.

Fès, Marocko. Väl så förvånande som att Merv står på Tertius Chandlers lista över världens största städet så är Fès med, störst från 1170 då Fès skulle ha passerat Konstantinopel. Den försiktige McEvedy ger inte Fès över 22000 i invånaravtal under perioden fram till 1212, först på hans karta för 1346 har Fès växt upp mot 50000. Marrakesh var huvudstaden i Almohadernas imperiet  från 1147 till 1269 och en betydande stad, men Fès växte sig större i kraft av att vara ett religiöst centrum för utbildning, en viktig handelsplats och en plats dit muslimer som flyttade från Andalusien sökte sig. Fès historiska centrum Fès el-Bali är enligt Unescos hemsida 220 ha stort, alltså betydligt mindre än Merv.

Angkor, Kambodja. Staden var huvudstad i Khmerriket. Den berömda tempelstaden Angkor Wat byggdes mellan 1112 och 1150. Staden härjades av cham 1177. Angkor-området är enormt. Bara det största temeplkomplexet Angkor Thom har en ringmur med 12 km omkrets, totalt 900 ha. Hela nätverket kring templen ligger utspritt över mer än  de 400 kvadratkilometer som Unesco beskrivit, kanske är det så stort som 1000 kvadratkilometer. Forskare från Sydney university har hittat mängder med tidigare okända bosättningar. Totalt i området kan ha bott 600 000 människor, men eftersom allt är så utspritt är det svårt att ange vad som är stad.

Patan, Gujarat, Indien. Huvudstad i Solanki-imperiet (942-1244) med namnet Anhilwara. Kan år 1150 haft 135 000 invånare, (troligen en referens från Tertius Chandler).

Polonnaruwa, Sri Lanka, 14 mil norr om dagens Kandy, ca 100 000? invånare 1150, var huvudstad i Rajarata. Staden utvecklades starkt under kung Parākramabāhu I (regent 1153-1186).

Sammanfattning: En amatörmässig översikt ger vid handen att det fanns fyra städer i världen som tävlade med Merv om titeln världens största stad och att åtminstonde Södra Songs huvudstad Lin'an borde ha varit betydligt större än Merv. Men då olika händelser kan ha gjort att städernas folkmängd varierade kan det inte uteslutas att Merv hade en tid som störst i rekordlistan.

Osäkerheterna är som synes mycket stora. McEvedy har genomgående mycket lägre siffror än Chandler m.fl. men de relativa förhållandena mellan städerna stämmer överens. Tydligt är att under antiken fram till 800-talet fanns några få mycket stora städer i centrum av imperierna medan år 1150 fanns många fler men mindre städer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar