31 oktober 2011

Demografi år 600

Idag på sjumiljardersdagen den sista oktober 2011 kan det passa att försöka teckna ner något om folkmängd år 600 e.Kr. Uppskattningsvis fanns det 240 miljoner människor. Det ligger mellan uppgifter som anger att världens befolkningen var 200 miljoner år noll och 275 miljoner år 1000.

Kina (Suidynastin) räknade 50 miljoner, och utöver det tillkom några miljoner oräknade icke-kineser. I de olika indiska rikena levde kanske totalt 45 miljoner och i sassanidernas rike 30 miljoner. Övriga Asien ca 30 miljoner, ger totalt för Asien 160 miljoner. I Europa hade det skett en folkminskning, dels hade romarrikets befolkning minskat under kriserna på 200-talet och sedan hade 400- och 500-talet ofärd med krig, pest och missväxt resulterat i att endast omkring 30 miljoner levde i Europa. Även Afrika hade drabbats men antag ca 30 miljoner människor där. Amerika och Oceanien troligen färre än 20 miljoner totalt varav större delen i Sydamerika. Summerar till totalt 240 miljoner, med stora osäkerheter.

Vill man vara mera noga får man tillägna sig lite metodik, till exempel av ARVE group:
http://grkapweb1.epfl.ch/pub/ARVE_tech_report3_pop_methods_2010.pdf


ARVE har en annan indelning, siffror i miljoner människor uppskattade från diagrammen i slutet av referensen ovan:

Nordamerika 2 (0,2-4)
Sydamerika 20 (5-30)
Europa 25
Fd Sovjet 7 (5-10)
Sydvästa Asien 28 (20-35)
Nordafrika 7 (6-9)
Subsahara 14 (12-16)
Indiska regionen  50 (30-100)
Kina 53 (50-55)
Japan 4 (3-5)
Sydostasien 9 (8-10)
Oceanien 1

Totalt: 230 (166 - 300)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar